Moderator Baby-expert

Delen op social media

Manon Lavrijssen is moderator van de training Baby-expert. Tijdens de coronacrisis volgden 96 pedagogisch medewerkers van Nummereen Kinderopvang deze training volledig online. Manon begeleidde hen op het digitale platform en was tevens hun eerste aanspreekpunt.

Manon Lavrijssen is moderator van de training Baby-expert. Tijdens de coronacrisis volgden 96 pedagogisch medewerkers  van Nummereen Kinderopvang deze training volledig online. Manon begeleidde hen op het digitale platform en was tevens hun eerste aanspreekpunt. Ze vertelt er meer over in dit blog.

Ingespeeld op de actualiteit
“Officieel duurt onze training tot baby-expert acht weken. Toen tijdens de coronacrisis alleen noodopvang geboden mocht worden en relatief veel pedagogisch medewerkers dus boventallige uren hadden, maakten kinderopvangorganisaties van de nood een deugd. Zij maakten gebruik van de gelegenheid om deze uren in te zetten voor (bij)scholing. Zo ook Nummereen Kinderopvang. Knowhouse heeft de training Baby-expert speciaal voor deze bijzondere omstandigheden compacter gemaakt. Daarmee ging de studiebelasting per week omhoog zodat de totale duur van acht naar vier weken ging. Pedagogisch medewerkers hadden nu immers voldoende tijd om aan de training te besteden én daarmee kon de training ook zo snel mogelijk worden doorlopen zodat pedagogisch professionals klaar zouden zijn als de opvang weer open zou gaan.”

Hoe zag de training er dan uit? We begonnen met een gezamenlijke online startbijeenkomst. Hierin vertelde ik en mijn collega-moderator meer over de opzet van de training en wat de deelnemers konden verwachten. Vanaf dat moment stond de training open en konden de deelnemers zelfstandig aan de slag. De training bestond uit vier onderdelen, levels noemen we dat, die elk een week duurden. Elk level bestond uit uiteenlopende leerobjecten. Een opdracht, een podcast, een artikel… Veel diversiteit en afwisseling dus. Omdat bij elk object staat aangegeven hoe lang je kwijt bent met zo’n object, kunnen deelnemers aan de hand van hun beschikbare tijd zelf kiezen wanneer ze welk(e) object(en) doen. Gemiddeld waren de deelnemers er vijf uur per week mee bezig.”

Ervaringen delen en elkaar inspireren
Is er tussendoor contact met de deelnemers? Alles wat de deelnemers doen in de training is openbaar. Dat is de kracht van social learning. Deelnemers worden uitgedaagd om actief te reageren op leerobjecten. Of ze krijgen opdrachten. Omdat deelnemers elkaars bijdrage zien kun je makkelijk op elkaar reageren en inhaken. Met kennis én ervaringen. Mijn rol als moderator is hierbij groot. Ik stimuleer de deelnemers om proactief een bijdrage te leveren. Ik kan aan de achterkant van het platform precies zien welke deelnemers actief zijn en welke juist niet, dat helpt in de begeleiding. Deelnemers inspireren en prikkelen elkaar. Mijn ervaring is dat reageren laagdrempelig gebeurt omdat cursisten veel in elkaars reacties herkennen.”

Hoe wordt beoordeeld of deelnemers geslaagd zijn? Aan elk leerobject zijn XP’s (experience points) gekoppeld. Als een deelnemer een bepaald leerobject goed uitvoert, worden deze XP’s behaald. Dat wordt automatisch geregistreerd; het is onderdeel van het geavanceerde leerplatform. We kunnen dus op deelnemer-niveau zien wat de activiteit en betrokkenheid is. Wanneer deze uitblijft bij een deelnemer, hebben we daar contact over. Als een substantieel aandeel van de XP’s behaald wordt is de deelnemer geslaagd. In het geval van Baby-expert moest 80% behaald zijn.”

Hoe werd de training afgerond?  We sloten de training af met een webinar. Daarbij nodigden we een deskundige op het gebied van prikkelverwerking bij baby’s uit. Dat was een mooie en waardevolle afsluiting van vier leerzame weken!”