Onze historie

Knowhouse richt zich op de kinderopvangbranche. En niet voor niks; we zijn letterlijk ontstaan vanuit de kinderopvang en kennen deze branche dan ook van binnen en van buiten. We weten waar behoefte aan is en wat werkt. Directeur Pascale: “Ik ben van mening dat het kind op de eerste plaats moet komen – bij alle besluiten en keuzes die gemaakt worden. Pedagogisch medewerkers spelen daarin een cruciale rol. Zíj zorgen ervoor dat de missie, visie en beleid van je organisatie in de dagelijkse praktijk tot uiting komen. Goed werkgeverschap, en het daarmee optimaal faciliteren van de pedagogisch professional, is al jarenlang mijn stokpaard. Medewerkers die goed in hun vel zitten en hun werk met plezier doen: dat zijn medewerkers die kinderen het meest te bieden hebben! Medewerkers optimaal faciliteren om te leren vind ik dan ook een voorwaarde. Zorgen dat zij dit kunnen doen vanuit huis, op moment dat het hen uitkomt. Zodat ze niet na een intensieve werkdag nog naar een trainingslocatie moeten rijden, oppas moeten regelen, etc. De factor plezier is in mijn ogen essentieel en wil ik dan ook bewerkstelligen. Ook vind ik het belangrijk dat medewerkers sámen kunnen leren.  Wat ik mijn pedagogisch medewerkers wilde bieden, bleek nog niet te bestaan. Daarom heb ik Knowhouse opgericht.”