Online leren bij Knowhouse
Ons aanbod

Betekenisvol spel

Maak in slechts twee weken tijd kennis met Startblokken. Je medewerkers krijgen tijdens de mini-training handvatten, inspiratie en inzichten. Zo kunnen pedagogisch medewerkers op de groep nog beter invulling geven aan het aanbieden van betekenisvolle activiteiten.

Wat biedt deze learning?

Deze mini-training geeft deelnemende pedagogisch professionals een kijkje in het werken met Startblokken. Startblokken is een pedagogisch werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen optimaal te stimuleren. In twee weken krijgen je medewerkers handvatten, inspiratie en inzichten op basis waarvan zij op de groep nog beter invulling kunnen geven aan het aanbieden van betekenisvolle activiteiten. Tijdens deze training geven we tips die direct toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk.

We bieden deze training aan via digital social learning in samenwerking met De Activiteit. Studiemateriaal is hiermee automatisch inbegrepen. De genoemde looptijd van twee weken is indicatief. Als je voor jouw medewerkers een andere looptijd beter passend vindt dan is dit in overleg mogelijk.

Wat levert het op? Een overzicht.

Knowhouse - online leren
Een kennismaking met Startblokken
Knowhouse - online leren
Inzichten, inspiratie en handvatten
Knowhouse - online leren
Een kennismaking met digital social learning
Meer info

Online In-company

training overzicht

2 weken
4 uur

Vragen? Neem contact op met Knowhouse.

Gerelateerd aanbod

Connect met culturen

Binnen de kinderopvang is er een toename van kinderen uit verschillende culturen. Dat vraagt iets anders van pedagogisch professionals. In deze learning geven we inzichten en handvatten waarmee professionals beter in verbinding kunnen komen met kinderen met een andere culturele achtergrond en hun ouders.

Tech op de bso

Tegenwoordig zit ‘tech’ verweven in alle aspecten van de samenleving. Vaak mist de inspiratie om kinderen hier vroeg mee in aanraking te laten komen. In deze learning reiken we praktische handvatten aan om op een laagdrempelige manier technische activiteiten aan te bieden op de bso.

Pro op de bso

Deze learning helpt jouw pedagogisch medewerkers om zichzelf verder te ontplooien tot een ware ‘pro’ op de bso. Een diversiteit aan onderwerpen komt aan bod, waaronder de aanpak bij ‘lastig’ gedrag en tips omtrent het aanbod voor 8+’ers.

Digital Social learning

Ons aanbod is gebaseerd op digital social learning. Het woord ‘social’ zegt het al; we vormen een soort community waarin je niet alleen kennis kunt halen maar ook kunt brengen. Dat zorgt voor een rijke leeromgeving!