mental fitness Knowhouse

Rust en balans voor medewerkers

Delen op social media

Vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers is in deze krappe arbeidsmarkt belangrijker dan ooit. In de kinderopvang, waar de werkdrukbeleving momenteel bij veel organisaties en medewerkers hoog is, geldt dat extra. Veel organisaties zijn zich hiervan bewust en investeren op dit vlak in hun medewerkers. Zo ook Avem Kinderopvang.

Zij boden hun medewerkers de training Mental Fitness aan. In een tijdsbestek van één maand steeg de vitaliteit binnen Avem. Bij aanvang maten we via de Vita-16 vragenlijst hoe het gesteld was met de vitaliteit van de medewerkers van Avem. Dat deden we ook weer na afloop van de training. Hieruit bleek dat het volgen van de training daadwerkelijk effect had op de vitaliteit. De vitaliteit onder de deelnemers was gestegen ten opzichte van de eerste meting vóór de training. Uit de analyse bleek dat deze verschillen niet toe te rekenen zijn aan toeval, maar een consistente stijging weergeven. Daarbij viel op dat de vitaliteit bij de medewerkers die niet hadden deelgenomen aan de training juist gedaald was ten opzichte van de eerste meting.

Medewerkers die deelnamen aan de training gaven overwegend aan na afloop meer energie te hebben, zich meer gemotiveerd en veerkrachtiger te voelen. Wil jij je medewerkers het nieuwe jaar ook vitaal laten beginnen? Onze program manager Ernst-Jan vertelt je vrijblijvend meer!