“Vernieuwen en verbeteren: dat past bij mij”

Delen op social media

Ernst-Jan van Unen (wij zeggen gewoon Eejee) is sinds 1 mei program manager bij Knowhouse. Met onze ambitie om alle kinderopvangorganisaties van Nederland kennis te laten maken met ons groeiende aanbod, werd het tijd voor versterking. Met zijn onderwijskundige achtergrond en drang tot vernieuwen en verbeteren is hij de juiste persoon op de juiste plek. Een interview met deze man on a mission!

Ernst-Jan aan het woord: “Als program manager bij Knowhouse ben ik onder andere verantwoordelijk voor programmaontwikkeling. Mijn functie is zowel strategisch, tactisch als operationeel van aard en dat betekent dat ik me met veel facetten en processen bezighoud binnen Knowhouse. De onderwijskundige kant van de programmaontwikkeling is daar een belangrijk onderdeel van. Ik zorg dat de learnings didactisch kloppen en optimaal in elkaar steken. Zodat de learnings van hoge kwaliteit zijn en we deelnemers in staat stellen effectief en met plezier te leren. Dat is mijn missie.

Sleutelrol & samenwerken
Ik werk nauw samen met onder andere onze pedagogen Roy en Kim, die op hun beurt, en vanuit hun expertise, inhoudelijk verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld de learnings VVE en Baby-expert. Deze learnings zijn op maat gemaakt voor professionals in de kinderopvang en we willen dan ook dat de inhoud echt door deskundigen uit de praktijk wordt gemaakt. Daarnaast heb ik vanuit mijn rol ook veel afstemming met Manon, onze L&D specialist (waarbij L&D staat voor learning & development). Zij is onderwijsontwikkelaar en zorgt voor de technische ontwikkeling van de learnings op ons platform. Maar ik schakel ook rechtstreeks met de collega’s van Marketing & Communicatie, bijvoorbeeld. In mijn sleutelrol anticipeer ik proactief op interne en externe ontwikkelingen.

Expertise die we niet in huis hebben halen we van buitenaf. We willen dat elke learning 100% klopt en met passie en kennis is gemaakt. We werken dan ook samen met partners om gezamenlijk learnings te ontwikkelen over specifieke onderwerpen. Zo hebben we de learning Mental Fitness samen met InnerTechnology ontwikkeld en werken we voor de learning VVE samen met De Activiteit. Ik onderhoud nauw contact met onder meer deze organisaties.

Onderwijsvernieuwing
Ik ben van mening dat leren een ervaring is. Leren is in mijn ogen geen bezigheid die alleen plaatsvindt op een afgebakende datum, op een vaste plaats en in een vooraf vastgesteld tempo of leerpad. Leren doe je continu en leermomenten zitten in de kleinste dingen. Knowhouse deelt die visie op leren.  Ik ben van mening dat het traditionele, formele onderwijs – zoals we dat allemaal kennen – voornamelijk vanuit economisch oogpunt georganiseerd wordt. Het heeft weinig te maken met persoonlijk en effectief leren en ontwikkelen. Als kind (lees: leerling) begreep ik al weinig van hoe we ons onderwijs inrichten. Het werd voor mij drijfveer om naar de pabo te gaan, met de stoutmoedige gedachte: ‘als ik het daarna nog niet begrijp, ga ik het veranderen, logischer maken.’ Na vier jaar pabo, een master Onderwijskunde en een aantal jaren als leerkracht basisonderwijs moest ik concluderen dat je als je het anders wil aanpakken in het conventionele onderwijs, je een lange, heel lange adem nodig hebt. Daarom heb ik de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven. Daar wordt veel vooruitstrevender naar onderwijs, onderwijsvernieuwing en -verbetering gekeken.

Ondanks deze progressieve houding valt ook in het bedrijfsleven nog veel te doen. Men zegt in mijn ogen nog te vaak dat ie zich wel een training kan herinneren, maar niet wat ie er daadwerkelijk van begrepen en geleerd heeft. En dat is zo’n wezenlijk verschil. Bij Knowhouse zeggen we altijd: wil je dat je medewerkers een certificaat behalen?  Of wil je dat je medewerkers ook echt iets leren en kunnen? Nou in het laatste geval moet je bij Knowhouse zijn!”