Knowhouse - online leren

Digital social learning is het!

Delen op social media

Noor Spieringhs is program manager bij Knowhouse. In die hoedanigheid is zij medeverantwoordelijk voor het aanbod, het programma dus, dat Knowhouse aanbiedt. Omdat Knowhouse een jonge organisatie is, is het aanbod nog volop in ontwikkeling. Noor vertelt in deze blog meer over haar rol daarbij en over haar rotsvaste geloof in digital social learning.

Mijn opleiding aan Nyenrode heb ik vorig jaar afgerond met een scriptie over hoe professionals zich het liefst ontwikkelen. Ik deed daarvoor onderzoek binnen onder andere een grotere kinderopvangorganisatie. Ik vroeg daar circa driehonderd medewerkers naar hun wensen en behoeften ten aanzien van persoonlijke ontwikkeling. Daaruit bleek duidelijk dat het gros van de ondervraagden zich graag vanuit huis wil (kunnen) ontwikkelen, en dat zij het belangrijk vinden hun eigen tijd hierbij te kunnen indelen.  Ook  kwam daaruit naar voren dat professionals het contact met andere medewerkers anders dan op de eigen afdeling of locatie, misten.

Rijke leeromgeving
Na mijn studie ben ik mede naar aanleiding van die uitkomsten me gaan focussen op een manier van leren die dat zou kunnen faciliteren. Social learning, wij noemen het zelf liever digital social learning, bleek een goed antwoord op de behoefte die er was. Het stelt deelnemers in staat deel te nemen aan een opleiding waar en wanneer zij dat willen. Ze worden daarmee echt eigenaar van de betreffende training.

Ik geloof zelf heel sterk in het principe van digital social learning. Ik vind het echt zonde dat er in het conventionele onderwijs weinig aandacht wordt besteed aan ‘van elkaar leren’. Professionals die deelnemen aan een training hebben doorgaans zelf ook al zoveel kennis en ervaring, het is echt waardevol als zij die kunnen delen. Dat sociale aspect wordt wat mij betreft vaak te weinig meegenomen in het onderwijs van nu. Het platform van Knowhouse voorziet juist wel in die mogelijkheid en dat maakt het echt tot een rijkere leeromgeving. De wereld verandert, we kunnen niet blijven vasthouden aan het ouderwetse leersysteem.

Ik merk dat steeds meer organisaties zich realiseren dat de oude manier van scholen niet zaligmakend is. Dat besef kwam mede door corona bij sommigen in sneltreinvaart. Fysiek samenkomen was niet mogelijk, en eigenlijk nog steeds niet. Maar de behoefte (of zelfs noodzaak) aan persoonlijke en professionele ontwikkeling bleef natuurlijk wel. Sterker nog, hier was in sommige branches juist extra veel tijd voor, denk aan de kinderopvang.

Verbindingen leggen
Als program manager ben ik bij veel processen van Knowhouse betrokken. Ik leg de verbindingen tussen samenwerkingspartners en leden uit het development team, ben aanspreekpunt voor organisaties die medewerkers willen laten scholen maar aan de andere kant heb ik ook de contacten met bijvoorbeeld moderators. Dit alles met de gestelde doelen in het oog. Doordat ik het gehele plaatje in beeld heb, weet ik goed wat leeft, waar behoefte aan is, maar ook hoe zich tot verhoudt dat wat we kunnen bieden.

We gaan graag de verbinding aan met samenwerkingspartners. We streven er niet naar alles zelf te ontwikkelen, dat is geen doel op zich. Het doel is om een inhoudelijk kwalitatief aanbod neer te zetten. Een daarvoor werken we graag samen met experts. Voor de kinderopvangorganisatie die ik eerder al noemde zijn we nu bijvoorbeeld een training op maat aan het ontwikkelen op het gebied van mental health. Dat doen we samen met een partij die hier veel knowhow van heeft. We zitten nu in een intensief proces waarin we de bestaande inhoud samen met een opleidingsdeskundige geschikt maken voor digital social learning. Dat betekent een inhoudelijke vertaalslag. Maar ook geven we de training letterlijk opnieuw vorm door te zorgen voor een aantrekkelijke layout en gevarieerde leerobjecten.

Knowhouse wil het leerlandschap veranderen. Een bijdrage leveren aan het faciliteren van een fijne leeromgeving zodat professionals met plezier blijven leren. Ik vind het fantastisch dat ik daar een kleine bijdrage aan mag leveren!”