Vragen & antwoorden

Er zijn veel verschillen tussen e-learning en digital social learning. Digital social learning combineert het gemak van online leren met de sociale interactie van klassikaal leren. Deelnemers maken onderdeel uit van een digitale klas (community) waarmee zij samen in de leeromgeving zitten. Ze hebben onderling interactie en wisselen daarmee kennis en ervaring uit. Daarmee leren ze mét en ván elkaar. Bij e-learning is die onderlinge interactie er doorgaans niet. Iedere community krijgt een hiervoor gecertificeerde trainer – een zogenoemde ‘moderator’ – toegewezen, die het leerproces didactisch en inhoudelijk ondersteunt.

 

 

Het grootste voordeel van digital social learning is dat deze manier van leren een combinatie is van het beste van twee werelden. Namelijk het samen en van elkaar leren in klassikaal verband, gecombineerd met de gemakken van een online leeromgeving, waar je op je eigen moment, in je eigen tempo en op een plek naar keuze altijd gebruik van kunt maken. Dit maakt digital social learning uniek!

Buiten onze unieke manier van leren is de kracht van Knowhouse dat we zijn ontstaan vanuit de praktijk van de kinderopvang.  We kennen de praktijk, de wet- en regelgeving en de behoeften binnen de kinderopvangbranche als geen ander. Ons aanbod en werkwijze stemmen we hier nauwkeurig op af. Knowhouse is er primair voor kinderopvangorganisaties en we spitsen daar dan ook alles op toe. Wij vinden dat leren naast effectief ook leuk moet zijn. Daarom hebben we  speciaal voor voor pedagogisch medewerkers een uniek scholingsaanbod ontwikkeld dat is gebaseerd op de principes van digital social learning.

Onderzoek toont aan dat de meest effectieve leerervaring bestaat uit educatieve, cognitieve en sociale componenten. En dus: met en van elkaar leren door gezamenlijk in te gaan op de inhoud, elkaar hierover vragen te stellen, te reageren op elkaars inbreng en elkaar te helpen nieuwe kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen. Met digital social learning faciliteren we deze kracht van social learning op een daarvoor ingericht online platform. Naast het buitengewone gemak dat dit met zich meebrengt, dient dit nog een doel: kunnen leren in je eigen praktijk. Leren in je eigen praktijk versterkt namelijk het verwerkingsproces waarin je nieuwe kennis en vaardigheden leert herkennen, begrijpen en toepassen.

 

Leren via het Knowhouse-platform doet geen deelnemer alleen. Leren is immers een sociaal proces en doe je met en van elkaar. Op basis van de leerinhoud worden prikkelende, open vragen gesteld die deelnemers uitdagen om nieuwe kennis te koppelen aan hun eigen praktijkervaring. Zo krijgen deelnemers naast dit leerzame kijkje in elkaars keuken direct de mogelijkheid om hier verder op door te gaan. Moderators begeleiden deze discussies en sturen bij waar nodig. Zo garanderen we naast wat er geleerd wordt ook dat er geleerd wordt.

 

In tegenstelling tot klassieke e-learningprogramma’s is digital social learning dus alles behalve éénrichtingsverkeer. Je leert zowel van de inhoud als van de interactie waaraan je deelneemt. Leerprogramma’s bestaan naast leerteksten ook uit verhelderende instructievideo’s, podcasts over actuele onderwerpen, doe-gerichte opdrachten waar je elkaar voorziet van feedback, tips en tricks en nog veel meer. Ook hier kun je bouwen op de ondersteuning en begeleiding van de moderator(s).

Jazeker! Omdat we geloven in het sociale component van leren, adviseren we organisaties met kleine deelnemersaantallen hen samen in één online klas (community) te plaatsen. Zo garanderen we het sociale aspect van ieders leerproces. Extra leuk: je neemt tegelijkertijd een kijkje in elkaars keuken. Hoe groot of klein je deelnemersaantal ook is, in overleg vinden we altijd de bestpassende oplossing.