Vragen & antwoorden

Er zijn veel verschillen tussen e-learning en digital social learning. Digital social learning combineert het gemak van online leren met de sociale interactie van klassikaal leren. In tegenstelling tot klassieke e-learningprogramma’s is digital social learning dus alles behalve éénrichtingsverkeer. Deelnemers maken onderdeel uit van een digitale klas (community) waarmee zij samen in de leeromgeving zitten. Ze hebben onderling interactie en wisselen daarmee kennis en ervaring uit. Daarmee leren ze mét en ván elkaar. Bij e-learning is die onderlinge interactie er doorgaans niet. Iedere community krijgt een hiervoor gecertificeerde trainer – een zogenoemde ‘moderator’ – toegewezen, die het leerproces didactisch en inhoudelijk ondersteunt. Wij duiden digital social learning zelf ook wel aan met -e-learning 2.0.

Het grootste voordeel van digital social learning is dat deze manier van leren een combinatie is van het beste van twee werelden. Namelijk het samen en van elkaar leren in klassikaal verband, gecombineerd met de gemakken van een online leeromgeving, waardoor een deelnemer op zijn  moment, op het eigen tempo en op een plek naar keuze kan leren. Dit maakt digital social learning uniek en aantrekkelijk.

Naast het aanbieden van de learnings uit ons portfolio ontwikkelen we ook learnings op maat. Zowel de learnings uit ons portfolio als de learnings die we in opdracht ontwikkelen hebben betrekking op kinderen en vitaliteit. We hebben vanuit onze historie veel knowhow over en affiniteit met deze onderwerpen en we hebben ons hierin als onderwijsaanbieder dan ook gespecialiseerd.

Onze learnings hebben een bewezen hoog leerrendement en kunnen bovendien volledig in huisstijl worden ontworpen.

 

Onderzoek toont aan dat de meest effectieve leerervaring bestaat uit educatieve, cognitieve en sociale componenten. En dus: met en van elkaar leren door gezamenlijk in te gaan op de inhoud, elkaar hierover vragen te stellen, te reageren op elkaars inbreng en elkaar te helpen nieuwe kennis en vaardigheden onder de knie te krijgen. Met digital social learning faciliteren we deze kracht van social learning op een daarvoor ingericht online platform. Op basis van de leerinhoud worden prikkelende, open vragen gesteld die deelnemers uitdagen om nieuwe kennis te koppelen aan hun eigen praktijkervaring. Zo krijgen deelnemers naast dit leerzame kijkje in elkaars keuken direct de mogelijkheid om hier verder op door te gaan. Moderators begeleiden deze discussies en sturen bij waar nodig. Zo garanderen we naast wat er geleerd wordt ook dat er geleerd wordt.

Knowhouse gelooft dat leren een sociaal proces is. We stimuleren het met en van elkaar leren door leervormen altijd te combineren met praktijkgerichte discussievragen. Bij leervormen kun je denken aan e-learningmodules, webinars, korte leerervaringen, infographics, good practices, test-jezelf-kennistoetsen, podcasts, educatieve video’s en feedbackopdrachten.

Jazeker! Omdat we geloven in het sociale component van leren, adviseren we organisaties met kleine deelnemersaantallen hen samen in één online klas (community) te plaatsen. Zo garanderen we het sociale aspect van ieders leerproces. Extra leuk: je neemt tegelijkertijd een kijkje in elkaars keuken. Hoe groot of klein je deelnemersaantal ook is, in overleg vinden we altijd de best passende oplossing.

Alle leerprogramma’s van Knowhouse bieden we aan via hetzelfde leerplatform. De kosten per leerprogramma verschillen. Dit is afhankelijk van de duur, aantal deelnemers en eventuele live bijeenkomsten (denk hierbij aan webinars, praktijkexamens of locatiebezoeken. Actuele prijzen vind je per learning weergegeven in ons portfolio.

Knowhouse stelt hoge eisen aan de kwaliteit van haar leerprogramma’s én moderators die deelnemers in hun leerproces begeleiden. Brancheorganisatie Kinderopvang werkt! erkent Knowhouse als opleider voor de kinderopvang. Knowhouse is geregistreerd bij het CRKBO. Voor opleidingsspecifieke keurmerken en/of erkenningen, verwijzen we je graag naar ons portfolio.

Knowhouse is ontstaan vanuit de kinderopvang en heeft zo jarenlang ervaring opgedaan met digitaal, sociaal leren op de werkvloer voor medewerkers met een mbo-/hbo-achtergrond. Vanuit die historie is het portfolio op dit moment ook grotendeels gericht op learnings voor professionals in de kinderopvang.  Maar we zetten deze inhoudelijke en onderwijskundige expertise ook brancheoverstijgend in, waarbij we ons focussen op learnings op het gebied van kinderen en vitaliteit.

Dat is vervelend! Knowhouse is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar op 085-02 03 150. Mailen kan altijd naar learning@know-house.nl. Voor contact ’s avonds of in het weekend kun je altijd direct contact opnemen met één van onze medewerkers. Deze contactgegevens worden gedeeld tijdens de intake.

Leuk dat je interesse hebt om eventueel een learning te laten ontwikkelen. De eerste stap in het traject is een strategische inspiratiesessie. Tijdens deze sessie halen we bij je op wat de doelen zijn van de learning, welke onderwerpen van belang zijn en welke randvoorwaarden je hebt zoals looptijd en startdatum, aantal deelnemers, mogelijkheden tot modereren etc. Deze inspiratiesessie vertalen we na afloop in een factsheet. Deze factsheet is het vertrekpunt voor stap 2 in het proces: de brainstormsessie. Tijdens deze sessie verzamelen we input om het raamwerk van de learning te ontwerpen. We bepalen onder andere de levels, bespreken wat er nog ontwikkeld moet worden en wat er eventueel al is en welke leervormen aansluiten bij je leerdoelstelling en -doelgroep. Vervolgens maken we op basis van dit eerste raamwerk een offerte.

Ben je akkoord met de offerte? Dan gaan we aan de slag met ontwikkelen! We koppelen je aan ons developmentteam en maken je bekend met ons (agile) werkwijze. In de ontwikkelfase plannen we elke week een korte startup waarin we je een statusupdate geven. Elke drie tot vier weken plannen we een review waarin we opleveren wat we tot dan toe al hebben ontwikkeld. Zo blijven we nauw in contact totdat de learning helemaal klaar is.