Blogs & nieuws

Hier een overzicht van recente blogartikelen en nieuwsberichten

Baby-expert Fransje

Eind 2023 volgde pedagogisch medewerker Fransje de cursus Baby-expert bij Knowhouse. Ze werkt bij Nummereen Kinderopvang, onder andere op de dagopvang van locatie Zilverackers, waardoor ze het geleerde direct in de praktijk kan toepassen. Samen met haar collega’s stimuleert ze de ontwikkeling van de baby’s en haalt ze veel plezier uit het werken met de allerkleinsten.

Case: Sti-Sta-Sterk, een customized learning voor de gemeente Veldhoven

Gemeente Veldhoven & Knowhouse ontwikkelden Sti-Sta-Sterk voor een gezonde toekomstige generatie. De gemeente wilde de impact van de coronacrisis op kinderen van 2-4 jaar verzachten en goede gewoontes voor een gezond leven stimuleren.

Lancering Sti-Sta-Sterk programma

Vandaag was het een feestelijke dag bij mfa Noord en mfa Zuid, waar we bij de start van de Veldhoven Gezond weken samen met Cordaad Welzijn de lancering van het Sti-Sta-Sterk programma vierden. Vanaf deze opening zullen de Veldhovense locaties van Nummereen Kinderopvang en Korein aan de slag gaan met het Sti-Sta-Sterk programma.

Webinar pro op de bso

Tijdens deze learning leren pedagogisch professionals hoe zij met hun (interactie)vaardigheden kunnen inspelen op de diverse levensfasen van de kinderen op de bso. Met talloze praktische tips en voorbeelden uit de praktijk, zoomen we in op het ombuigen van ‘lastig’ gedrag en knelpunten bij 8+’ers. De aansluitende opdrachten stimuleren de pedagogisch professional om het geleerde direct toe te passen in de praktijk.

Onboarden met een learning

Hanneke van Loon is als recruiter bij Nummereen Kinderopvang verantwoordelijk voor de aanname en onboarding van nieuwe collega’s. Voor dat laatste ontwikkelde Knowhouse in opdracht van Nummereen een learning op maat. Hanneke vertelt over deze online onboarding genaamd Nieuw bij Nummereen.

Knowhouse - online leren

Jaarcongres Management Kinderopvang

Op vrijdag 8 september vindt het jaarcongres Management Kinderopvang weer plaats in de Reehorst in Ede. Knowhouse sponsort het congres dat dit keer als thema ‘kwaliteit door goed werkgeverschap’ heeft.

Learnings in het najaar

In het vroege najaar gaan twee van onze learnings weer van start. Op 25 september start Pro op de bso, specifiek voor pedagogisch professionals die werken op de buitenschoolse opvang. En 2 oktober begint Connect met culturen, bedoeld voor professionals die werken met jonge kinderen met een andere culturele achtergrond.

Coachen, verbinden en inspireren

Annick Cuypers is teamcoach en pedagogisch coach bij Nummereen Kinderopvang. Zij is dan ook goed bekend met de ins & outs van werken in de kinderopvang. Het is haar ambitie om pedagogisch medewerkers te inspireren, coachen en verbinden. Dat maakt haar tot een ideale moderator voor de learnings die Knowhouse biedt voor de kinderopvangbranche. In gesprek met Annick.

Start ontwikkeling Sti-Sta-Sterk

In opdracht van de gemeente Veldhoven gaan we de komende maanden gaan we aan de slag met het ontwikkelen van de learning Sti-Sta-Sterk. Deze online learning richt zich op ontmoeting, ontspanning, beweging en voeding bij peuters.