Effectief leren op de werkvloer

Delen op social media

Persoonlijke groei door het delen van kennis. Dat hebben we bij Knowhouse hoog in het vaandel staan. Dit faciliteren we daarom in onze leeromgeving. Het is ook de reden dat we leren tijdens het uitvoeren van je werk aanmoedigen. Dit zogeheten werkplekleren is vaak erg effectief en bovendien heel goed toepasbaar binnen de kinderopvang.

Zeker voor professionals die zich liever ontwikkelen volgens het principe ‘learning by doing’.  Net als zoveel dingen staat of valt het succes van werkplekleren met een goede uitvoering. Daarom geven we je vijf tips waarmee je van werkplekleren een succes maakt.

1. Coaching

De wet IKK schrijft voor dat bij iedere kinderopvangorganisatie een pedagogisch coach in dienst moet zijn. Hoewel het begrip ‘coaching’ zeer algemeen is, kan hij of zij werkplekleren maken of breken. Coaches zijn er verantwoordelijk voor dat pedagogisch medewerkers beschikken over de juiste informatie, vaardigheden en ondersteuning die ze nodig hebben om een of meerdere taken uit te voeren. Deze coach is er om hen te observeren in hun dagelijkse werkzaamheden en te voorzien van feedback, met als doel hen sterker te maken in hun werk. Faciliteer je pedagogische coach(es) dan ook optimaal!

2. Mentorschap

Maakt jouw organisatie al gebruik van een mentorprogramma? Een mentor hoeft zeker geen leidinggevende functie te hebben. Het kan bijvoorbeeld ook een collega zijn met veel werkervaring. Een mentor helpt jouw pedagogisch medewerkers bij het bouwen van een stevige basis op het gebied van nieuwe kennis en kunde. Niet alleen gericht op hun vakgebied, maar ook organisatie-, locatie- en groepspecifieke kennis.

3. Job shadowing

Je kent het vast nog uit je eigen stagetijd: door het werk van je collega precies na te doen, dus te ‘schaduwen’, leerde je als vanzelf de kneepjes van het vak. Deze methode is zeer effectief bij het uitbreiden van werkzaamheden of vakexpertise, maar ook bij het leren van nieuwe taken. Maak je medewerkers hier indien nodig extra op attent. Ervaren collega’s hebben een voorbeeldfunctie voor jongere collega’s.

4. Feedback

Zorg dat medewerkers om feedback (durven) vragen! Actief en gericht. Werkplekleren is zoals elk ander leerproces: kennis groeit en vaardigheden worden alsmaar beter. Door ervoor te zorgen dat ze bij collega’s, een mentor of coach steeds vragen om feedback, kunnen zij hun leerresultaten nauwkeurig meten. Bijkomend voordeel: het maakt het leren een stuk leuker en socialer omdat ze mensen betrekken bij hun leerproces.

5. Train de leidinggevende

Leidinggevenden krijgen vaak de taak van coach of mentor. Train leidinggevenden hierin, zodat zij beter in staat zijn om realistischere leerdoelen te bepalen voor hun medewerkers, hen gerichtere ontwikkelingsvragen te stellen, meer vragen te kunnen beantwoorden en – ook niet onbelangrijk – zodat zij op tijd weten te anticiperen op mogelijke problemen.