Sportcoach Niels voetbalt met kinderen

Learning Pro op de bso van start!

Delen op social media

Yes, de eerste groep deelnemers van de learning Pro op de bso is gestart. Tijdens de digitale kick-off gingen medewerkers van diverse kinderopvangorganisaties en een gastouderbureau al enthousiast met elkaar in gesprek over verschillende casussen. Een mooie start van de learning! Aan het woord sportcoach Niels.

Typisch jongensgedrag?

Niels is binnen het team bso-coördinatie van Nummereen Kinderopvang medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van activiteiten voor bso-kinderen. Niels: “Tijdens brainstorms over de activiteiten voor kinderen van 8 jaar en ouder kwam regelmatig ter sprake hoe we deze groep kinderen enthousiast houden voor een bso. Vaak zie je namelijk vanaf 8 jaar een verschuiving bij met name jongens. Ze krijgen meer een eigen mening, zijn fysieker en hebben vaak ook een grotere mond. Hun gedrag wordt soms ook gezien als ‘lastig’, maar eigenlijk moeten ze vooral vaak hun energie kwijt. Hoe kunnen pedagogisch medewerkers hier nou het best mee omgaan?”

Tijd om een learning te ontwikkelen

“Dit vraagstuk legden we neer bij Knowhouse. Met een groep pedagogisch professionals, een onderwijskundige en ontwikkelaars gingen we in gesprek en daar rolde deze mooie learning uit! Zelf vond ik het heel belangrijk dat in de learning naar voren kwam dat we kinderen moeten laten zijn wie ze willen zijn. Soms zijn ze wellicht lastiger in de omgang of drukker naarmate ze ouder worden, maar dat hoort ook bij het kind.

Bewustwording

Door de opdrachten uit de learning te doen, worden de deelnemers meer bewust van hun eigen handelen, maar ze krijgen ook handvatten om met bepaald gedrag om te gaan. Vanuit de kinderopvang zijn we vaak best beschermend, maar het is juist belangrijk om kinderen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Ik hoop dat deelnemers uit de learning meenemen om meer regie bij kinderen te leggen en zelf dingen meer loslaten. Kinderen van die leeftijden kunnen echt veel zelf en zijn oplossingsgericht. Dat is mooi om te zien en kan bij de pedagogisch medewerker juist ook voor rust zorgen.

Sparren met andere deelnemers

Zelf volg ik de learning ook, al ken ik natuurlijk de inhoud. Maar ook voor mij is het leerzaam om alles nogmaals door te nemen en te leren van de casussen die door andere deelnemers worden ingebracht. Daar wil ik dan ook op reageren en over sparren. Ik ben ervan overtuigd dat deelnemers echt iets aan de learning hebben als ze de opdrachten uitvoeren, op elkaars inbreng reageren en vooral het toepassen in de praktijk. Het verrijkt echt je kennis van kinderen in de bso-leeftijd en misschien zelfs wel je werkplezier!”