Over het ontstaan van Knowhouse

Delen op social media

Knowhouse richt zich op de kinderopvangbranche. En niet voor niks; we zijn letterlijk ontstaan vanuit de kinderopvang en kennen deze branche dan ook van binnen en van buiten. We weten waar behoefte aan is en wat werkt. Directeur Pascale schreef een blog over hoe zij ertoe kwam om Knowhouse op te richten.

“Als oprichter, eigenaar en directeur van een kinderopvangorganisatie met zowel grote als kleine locaties ken ik de kinderopvangbranche van haver tot gort. Sinds de opening van mijn eerste locatie in 1990 is er enorm veel veranderd. En gelukkig maar, want ook professionele kinderopvang moet met de veranderende behoeften en tijd mee! Mijn visie op het vak is in al die jaren nauwelijks veranderd. Ik ben van mening dat het kind op de eerste plaats moet komen – bij alle besluiten en keuzes die gemaakt worden. Pedagogisch medewerkers spelen daarin een cruciale rol. Zíj zorgen ervoor dat de missie, visie en beleid van je organisatie in de dagelijkse praktijk tot uiting komen. Goed werkgeverschap, en het daarmee optimaal faciliteren van de pedagogisch professional, is al jarenlang mijn stokpaard. Medewerkers die goed in hun vel zitten en hun werk met plezier doen: dat zijn medewerkers die kinderen het meest te bieden hebben!

Faciliteren om met plezier te leren 
Feit is dat pedagogisch medewerkers relatief vaak na- en bijgeschoold moeten worden. Naast die wettelijke eisen vind ik het belangrijk medewerkers ook de mogelijkheid te geven zich op ander vlak verder te ontwikkelen, als die behoefte er is. Dat komt het plezier van de werknemer ten goede en (daarmee) de kwaliteit van de kinderopvang! Medewerkers optimaal faciliteren om te leren vind ik dan ook een voorwaarde. Zorgen dat zij dit kunnen doen vanuit huis, op moment dat het hen uitkomt. Zodat ze niet na een intensieve werkdag nog naar een trainingslocatie moeten rijden, oppas moeten regelen, etc.  De factor plezier is in mijn ogen essentieel en ik wil dat dan ook bewerkstelligen.

We weten dat pedagogisch medewerkers het waardevol vinden om gelijkgestemden te ontmoeten. Om ervaringen en kennis uit te wisselen, elkaar tips te geven en vragen te stellen. Dat antwoord vonden wij in het principe van digital social learning. Een daarmee in het combineren van de voordelen van klassikaal les en online leren. Dat bleek enorm goed aan te sluiten op de ca. driehonderd pedagogisch professionals van mijn eigen kinderopvangorganisatie. En als het voor hen werkt, werkt het ook voor anderen. Waarom dan dus niet ook andere kinderopvangorganisaties deze mogelijkheid bieden?!

Ontstaan Knowhouse 
De ondernemer in mij was getriggerd; het zaadje voor een nieuwe, innovatieve opleider met een focus op de kinderopvangbranche geplant. Met een team van professionals en deskundigen richtte ik Knowhouse op. Met verplichte trainingen zoals Baby-expert, BHV en VVE, maar ook met andere learnings zoals Mental fitness of Betekenisvol spel. Learnings die specifiek voor kinderopvangorganisaties gemaakt zijn en in-company kunnen worden ingekocht voor je pedagogisch professionals. Op deze manier is er  interactie over je hele organisatie. Bovendien geven de data uit de learnings je inzichten waardoor je je professionals nog specifieker kan ondersteunen.

Ons aanbod en platform zijn groeiend; we blijven ons ontwikkelen. Net zoals iedere individuele deelnemer dat doet!”