Start ontwikkeling Sti-Sta-Sterk

Delen op social media

In opdracht van de gemeente Veldhoven gaan we de komende maanden gaan we aan de slag met het ontwikkelen van de learning Sti-Sta-Sterk. Deze online learning richt zich op ontmoeting, ontspanning, beweging en voeding bij peuters.

De gemeente Veldhoven wil meer bewustzijn creëren bij ouders en pedagogisch medewerkers en daar gaat Sti-Sta-Sterk aan bijdragen. In november leveren we de eerste versie op en vanaf najaar 2024 mogen de pedagogisch professionals van Nummereen Kinderopvang en Korein via ons platform gaan deelnemen!