Vitale medewerkers door mental fitness

Delen op social media

HR-directeur Mascha Delaey van Nummereen Kinderopvang is ervan overtuigd dat vitale medewerkers kinderen meer te bieden hebben. Immers, energieke en enthousiaste medewerkers betekent in de kinderopvang in principe ook blije kinderen én tevreden ouders.

Daarom steekt Nummereen Kinderopvang veel tijd en energie in de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers. Zo bestaat er al jaren een fitprogramma waar begin dit jaar ook de learning Mental Fitness onderdeel van uitmaakte.

Mascha vertelt: “Ik vind goed werkgeverschap heel belangrijk. Vooral in onze dienstverlening zijn medewerkers gewoon het állerbelangrijkst. Zonder hen heeft een kinderopvangorganisatie simpelweg geen bestaansrecht. Dus ik vind dat je je medewerkers dan ook goed moet faciliteren. Dat betekent niet dat alles zomaar kan, maar wel dat je altijd in gesprek moet gaan en blijven. Uitleggen waarom we de dingen doen zoals we ze doen, zodat mensen dat begrijpen.

Fitprogramma
Het werk van een pedagogisch professional is lichamelijk belastend. Al jaren geleden zijn we daarom begonnen met investeren in de ‘fitheid’ en vitaliteit van onze medewerkers. Zo hebben we een fitprogramma opgezet. Medewerkers kunnen onder andere gratis sporten, deelnemen aan diverse clinics of met korting (voedings)programma’s volgen. Maar we organiseren ook bezoekjes van een ergotherapeut op de werkplek met diverse tips voor een betere werkhouding en tiltechniek. Dit alles onder de noemer ‘hoe kan ik zorgen dat medewerkers optimaal functioneren’.

Alle ballen in de lucht
Er werken in onze organisatie veel vrouwen. En zij hebben vaak meerdere rollen: partner, dochter, moeder, vriendin, zus. Zij moeten veel ballen in de lucht houden; wat stress kan opleveren. Daarom ging ik onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat zij de energie die ze hebben goed kunnen verdelen. Zo kwamen we uit bij de learning Mental Fitness van Knowhouse. Eerlijk gezegd, ik was in het begin wel wat sceptisch hierover. Mediteren vond ik (tot dat moment) wat zweverig, ik kende het ook niet echt, dus ik wilde het zelf ervaren. Samen met ruim tachtig collega’s heb ik de learning gevolgd.

Laagdrempelig met feiten
Ik ben echt óm! Ik was al snel zo enthousiast en wilde er meer van weten. De learning begint laagdrempelig, maar wel meteen in de actie. Je krijgt er ook veel uitleg bij, bijvoorbeeld over de wetenschap achter hersengolven. Dat vind ik fijn, want kennis en feitelijkheden geven mij houvast. Je leert de techniek van het mediteren en krijgt handvatten aangereikt. Ik merkte ook vrij snel onder de medewerkers enthousiasme. Voor velen was het een eerste kennismaking met mediteren, maar een groot deel (waaronder ikzelf) is daarna doorgegaan met het mediteren. Er kwamen bij mensen emoties los en bij anderen kwam vooral het bewustzijn om een moment voor zichzelf te creëren. Bij mij is het nu echt onderdeel van mijn leven geworden. Ik heb nu een techniek geleerd om nog bewuster even dat halfuur voor mezelf te pakken en een oplaadpunt te creëren.

Naar eigen behoefte toepassen
Het fijne aan de learning was dat iedereen het kon doen op een moment dat het hen uit kwam. Op een vrije dag, op een avond of juist in het weekend. Door het laagdrempelige en praktische karakter van de learning is hij geschikt voor een diversiteit aan mensen, die de inhoud naar eigen behoefte kunnen toepassen. Ik heb het zelf ervaren en hoor het ook terug van medewerkers: deze mentale fitness heeft echt iets bewerkstelligd. Je wilt als werkgever instrumenten kunnen inzetten om te voorkomen dat medewerkers zich ziek melden. Deze learning draagt echt bij aan verzuimpreventie en kan voor medewerkers het verschil maken. Ook onze bedrijfsarts is enthousiast over onze aanpak en ziet dit terug in onze verzuimcijfers. Werkdruk en stress maken deel uit van je werkend leven en je leert door deze learning en mediteren hoe je daarmee omgaat. En dat resulteert uiteindelijk in meer werkplezier en vitale én gelukkige medewerkers.”

Lees hier meer over de inhoud van de learning Mental Fitness.