Ons aanbod

Connect met culturen

Binnen de kinderopvang is er een toename van kinderen uit verschillende culturen. Dat vraagt iets anders van pedagogisch professionals. In deze learning geven we inzichten en handvatten waarmee professionals beter in verbinding kunnen komen met kinderen met een andere culturele achtergrond en hun ouders.

Wat biedt deze learning?

Tijdens de learning Connect met culturen behandelen we onderwerpen die pedagogisch professionals helpen in het werken met kinderen uit diverse culturen. Deelnemers krijgen algemene informatie over verschillende achtergronden en de consequenties van culturele diversiteit voor het werken op de groep. Tijdens de learning stimuleren we pedagogisch professionals om te reflecteren op de eigen werkhouding en bieden we praktische handvatten, tips en voorbeelden. Deze learning biedt de perfecte mogelijkheid om samen met collega’s uitdagingen, vragen en ideeën uit te wisselen en met meer zelfvertrouwen in verbinding te komen met ouder en kind.

De aansluitende opdrachten zorgen ervoor dat de pedagogisch professional direct het geleerde toe kan passen in de praktijk. Na voltooiing van deze learning ontvangt de deelnemer een bewijs van deelname.

We bieden deze training aan via digital social learning. Studiemateriaal is hiermee automatisch inbegrepen. De genoemde looptijd van zes weken is indicatief. Als je voor jouw medewerkers een andere looptijd beter passend vindt dan is dit in overleg mogelijk.

Wat levert deze learning op? Een overzicht

Na afloop van de learning Connect met culturen hebben deelnemers (nog meer) kennis en kunde omtrent:

Knowhouse - online leren
Het toenemende internationale karakter van de kinderopvang
Knowhouse - online leren
Het inspelen op culturele diversiteit
Knowhouse - online leren
In verbinding komen en blijven met kinderen en ouders uit een andere cultuur
Knowhouse - online leren
Inzetten van middelen, materialen, inrichting en activiteiten voor kinderen uit een andere cultuur
Meer info

Online Vanaf  195,00 p.p.

training overzicht

6 Weken
6 Uur

Vragen? Neem contact op met Knowhouse.

Reviews

Gerelateerd aanbod

Connect met culturen

Binnen de kinderopvang is er een toename van kinderen uit verschillende culturen. Dat vraagt iets anders van pedagogisch professionals. In deze learning geven we inzichten en handvatten waarmee professionals beter in verbinding kunnen komen met kinderen met een andere culturele achtergrond en hun ouders.

Tech op de bso

Tegenwoordig zit ‘tech’ verweven in alle aspecten van de samenleving. Vaak mist de inspiratie om kinderen hier vroeg mee in aanraking te laten komen. In deze learning reiken we praktische handvatten aan om op een laagdrempelige manier technische activiteiten aan te bieden op de bso.

Pro op de bso

Deze learning helpt jouw pedagogisch medewerkers om zichzelf verder te ontplooien tot een ware ‘pro’ op de bso. Een diversiteit aan onderwerpen komt aan bod, waaronder de aanpak bij ‘lastig’ gedrag en tips omtrent het aanbod voor 8+’ers.

Digital Social learning

Ons aanbod is gebaseerd op digital social learning. Het woord ‘social’ zegt het al; we vormen een soort community waarin je niet alleen kennis kunt halen maar ook kunt brengen. Dat zorgt voor een rijke leeromgeving!