Online leren bij Knowhouse BHV Kind en Omgeving
Ons aanbod

Herhaling BHV Kind & Omgeving

Binnen deze training gaan jouw pedagogisch medewerkers aan de slag met eerste hulp en bedrijfshulpverlening gericht op het werken met kinderen. De deelnemers frissen hun kennis op via digital social learning, om vervolgens de vaardigheden te herhalen in de praktijk.

 

Wat biedt deze learning?

Deze training begint met korte, praktijkgerichte casussen en een kennisquiz. De deelnemer krijgt na deze quiz per onderdeel (reanimatie, letsels, ziekten, brandbestrijding, ontruiming, etc.) inzicht in hoeverre zijn kennis up-to-date is. Daar waar herhaling of verdieping wenselijk is, wordt de deelnemer uitgenodigd om deze specifieke kennis op te frissen. In de feedback op de quiz krijgt de deelnemer namelijk direct de linkjes naar te herhalen onderdelen.

Gedurende het praktijkgedeelte gaat de deelnemer aan de slag met het uitvoeren van BHV-handelingen. Als de deelnemer aantoont dergelijke handelingen met succes uit te kunnen voeren, volgt verlenging van het BHV-certificaat Module Kind & Omgeving, waarmee zowel de Arbowet (art. 15) als de Wet Kinderopvang/IKK afgedekt zijn op het gebied van KinderEHBO en BHV. Dit certificaat is wederom één jaar geldig.

We bieden deze training gedeeltelijk aan via digital social learning. Studiemateriaal is hiermee automatisch inbegrepen. We bieden deze training aan in samenwerking met Verrijt.

Meer info

Online Vanaf  169,00 p.p.
Startdatum in overleg (in-company)

training overzicht

2 uur (theorie)
4 uur (praktijk)

Vragen? Neem contact op met Knowhouse.

Wat levert deze learning op? Een overzicht.

Knowhouse - online leren
Een landelijk erkend certificaat
Knowhouse - online leren
Kennis om een calamiteit juist in te schatten en te kunnen handelen
Knowhouse - online leren
De competentie om een situatie veilig te maken en houden
Knowhouse - online leren
Noodzakelijke herhaling om te kunnen fungeren als (kinder)EHBO'er en BHV'er

Reviews

Gerelateerd aanbod

Gezondheids-programma voor peuters: Sti-Sta-Sterk

Sti-Sta-Sterk is een gezondheidsprogramma voor pedagogisch medewerkers en bestaat uit een online learning, een hapklaar activiteitenprogramma, tips voor ouders en een uitgebreide materialenbox.

Connect met culturen

Binnen de kinderopvang is er een toename van kinderen uit verschillende culturen. Dat vraagt iets anders van pedagogisch professionals. In deze learning geven we inzichten en handvatten waarmee professionals beter in verbinding kunnen komen met kinderen met een andere culturele achtergrond en hun ouders.

Tech op de bso

Tegenwoordig zit ‘tech’ verweven in alle aspecten van de samenleving. Vaak mist de inspiratie om kinderen hier vroeg mee in aanraking te laten komen. In deze learning reiken we praktische handvatten aan om op een laagdrempelige manier technische activiteiten aan te bieden op de bso.

Digital Social learning

Ons aanbod is gebaseerd op digital social learning. Het woord ‘social’ zegt het al; we vormen een soort community waarin je niet alleen kennis kunt halen maar ook kunt brengen. Dat zorgt voor een rijke leeromgeving!