Knowhouse - online leren
Ons aanbod

VVE – Basis

Deze learning bevat het gedachtegoed van Startblokken. Startblokken is een landelijk erkend werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen optimaal te stimuleren.

Wat biedt deze learning?

In Startblokken nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om hen heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. Pedagogisch professionals geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar en gaan hand in hand. In deze learning leren deelnemers de beste mogelijkheden om taal en denken te stimuleren.

We bieden deze training aan via digital social learning. Studiemateriaal is hiermee automatisch inbegrepen.

Wat levert deze learning op? Een overzicht.

Na afloop van deze cursus zijn deelnemers in staat om het volgende te kennen en kunnen:

Knowhouse - online leren
Het ontwerpen van een betekenisvol activiteitenaanbod
Knowhouse - online leren
Het inrichten van een rijke speel- en leeromgeving
Knowhouse - online leren
Het systematisch begeleiden van activiteiten en spelmomenten
Knowhouse - online leren
Handelingsgericht observeren en registreren


Gezamenlijk portfolio

Doordat we ons bevinden in een digitale sociale leeromgeving is het mogelijk voor iedere deelnemer om mee te doen met eigen ontwikkelpunten en onderzoeksvragen. De stappen die zij maken in de praktijk delen zij met elkaar in een gezamenlijk portfolio. Hierdoor leren zij van elkaars kennis en ervaring. Na het afronden van de learning ontvangen deelnemers een bewijs van deelname. Op het bewijs van deelname staat aangegeven welke inhoud er behandeld is en een urenverantwoording.

We bieden deze learning aan in samenwerking met De Activiteit.

 

 

Meer info

Online Vanaf  550,00
Startdatum in overleg (in-company)

cursus overzicht

6 Maanden
12 Dagdelen

Vragen? Neem contact op met Knowhouse.

Gerelateerd aanbod

baby-expert

Baby-expert (STAP)

Tijdens deze cursus, die je kunt volgen vanuit je STAP-budget, leer je meer over het werken met nuljarigen. We zoomen specifiek in op de ontwikkeling van de allerjongste kinderen en hetgeen zij nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen.

Online leren bij Knowhouse

BHV Kind & Omgeving | Herhaling

Binnen deze training gaan jouw pedagogisch medewerkers aan de slag met bedrijfshulpverlening gericht op het werken met kinderen. De deelnemers doen de benodigde kennis op via digital social learning, om vervolgens de vaardigheden te oefenen in de praktijk.

 

Online leren bij Knowhouse

Betekenisvol spel

Maak in slechts twee weken tijd kennis met Startblokken. Je medewerkers krijgen tijdens de mini-training handvatten, inspiratie en inzichten. Zo kunnen pedagogisch medewerkers op de groep nog beter invulling geven aan het aanbieden van betekenisvolle activiteiten.

Knowhouse - online leren

Digital Social learning

Ons aanbod is gebaseerd op digital social learning. Het woord ‘social’ zegt het al; we vormen een soort community waarin je niet alleen kennis kunt halen maar ook kunt brengen. Dat zorgt voor een rijke leeromgeving!