Ons aanbod

VVE – Basis

Deze learning bevat het gedachtegoed van Startblokken. Startblokken is een landelijk erkend werkplan om de ontwikkeling van jonge kinderen optimaal te stimuleren.

Wat biedt deze learning?

In Startblokken nemen kinderen deel aan spelactiviteiten en verkennen interessante actuele thema’s. Het is een doelgerichte aanpak die aansluit bij wat de meeste jonge kinderen zelf willen: ‘groot zijn’, meedoen aan de wereld om hen heen en natuurlijk veel leren en nieuwsgierig blijven. Pedagogisch professionals geven bewust sturing aan leer- en ontwikkelingsprocessen. Brede ontwikkeling staat daarbij voorop. Sociaal competent handelen, taalontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en persoonlijke zelfstandigheid versterken elkaar en gaan hand in hand. In deze learning leren deelnemers de beste mogelijkheden om taal en denken te stimuleren.

We bieden deze training aan via digital social learning. Studiemateriaal is hiermee automatisch inbegrepen. Na het afronden van de learning ontvangen deelnemers een bewijs van deelname. Op het bewijs van deelname staat aangegeven welke inhoud er behandeld is en een urenverantwoording. De genoemde looptijd van zes maanden is indicatief. Als je voor jouw medewerkers een andere looptijd beter passend vindt dan is dit in overleg mogelijk.

Meer info

Online Vanaf  550,00 p.p.
Startdatum in overleg (in-company)

cursus overzicht

6 Maanden
12 Dagdelen

Vragen? Neem contact op met Knowhouse.

Wat levert deze learning op? Een overzicht.

Na afloop van deze cursus zijn deelnemers in staat om het volgende te kennen en kunnen:

Knowhouse - online leren
Het ontwerpen van een betekenisvol activiteitenaanbod
Knowhouse - online leren
Het inrichten van een rijke speel- en leeromgeving
Knowhouse - online leren
Het systematisch begeleiden van activiteiten en spelmomenten
Knowhouse - online leren
Handelingsgericht observeren en registreren


Gezamenlijk portfolio

Doordat we ons bevinden in een digitale sociale leeromgeving is het mogelijk voor iedere deelnemer om mee te doen met eigen ontwikkelpunten en onderzoeksvragen. De stappen die zij maken in de praktijk delen zij met elkaar in een gezamenlijk portfolio. Hierdoor leren zij van elkaars kennis en ervaring. Na het afronden van de learning ontvangen deelnemers een bewijs van deelname. Op het bewijs van deelname staat aangegeven welke inhoud er behandeld is en een urenverantwoording.

We bieden deze learning aan in samenwerking met De Activiteit.

 

 

Gerelateerd aanbod

Gezondheids-programma voor peuters: Sti-Sta-Sterk

Sti-Sta-Sterk is een gezondheidsprogramma voor pedagogisch medewerkers en bestaat uit een online learning, een hapklaar activiteitenprogramma, tips voor ouders en een uitgebreide materialenbox.

Connect met culturen

Binnen de kinderopvang is er een toename van kinderen uit verschillende culturen. Dat vraagt iets anders van pedagogisch professionals. In deze learning geven we inzichten en handvatten waarmee professionals beter in verbinding kunnen komen met kinderen met een andere culturele achtergrond en hun ouders.

Tech op de bso

Tegenwoordig zit ‘tech’ verweven in alle aspecten van de samenleving. Vaak mist de inspiratie om kinderen hier vroeg mee in aanraking te laten komen. In deze learning reiken we praktische handvatten aan om op een laagdrempelige manier technische activiteiten aan te bieden op de bso.

Digital Social learning

Ons aanbod is gebaseerd op digital social learning. Het woord ‘social’ zegt het al; we vormen een soort community waarin je niet alleen kennis kunt halen maar ook kunt brengen. Dat zorgt voor een rijke leeromgeving!